Основни суд у Новом Саду

 

Адреса: Сутјеска бр. 3
Председник суда: Тамара Радовић
Tелефон:
Централа: 021/4876-100
Управа: 021/4876-363
Факс: 021/451-071
E-mail: uprava@ns.os.sud.rs 
Веб сајт: www.ns.os.sud.rs 
Радно време: 07:30 - 15:30
Бројеви рачуна:
Таксе: 840-29663845-79 ; број модела 97 ; позив на број 26-223-106399502
Депозит: 840-283802-91
Казне и трошкови поступка: 840-29629845-35

Пријемне канцеларије Основног суда у Новом Саду се налазе у: 

1. Бачком Петровцу - Бачки Петровац, Војвођанске словачке бригаде број 1

2. Беочину - Беочин, Булевар Ослобођења 58​​

3. Жабљу - Жабаљ, Николе Тесле 45​

4. Темерину - Темерин, Новосадска 385

5. Тителу - Тител, Главна 14-а

Ванпарнични одсек Основног суда у Новом Саду
Aдресa: Булевар Ослобођења бр. 56
Телефон: 021/417-627​​

sud

©