Основни суд у Нишу​

 

Адреса: Вожда Карађорђа 23, 18000 Ниш
Председник суда: Саша Дујаковић
Телефон: 
Судска управа: 018/504-158
Портпарол суда: 064/819-68-54
Информације: 018/504-102
Факс: 018/527-664
Е-mail: uprava@ni.os.sud.rs 
Веб сајт: http://www.ni.os.sud.rs/

Бројеви рачуна:
Редовни рачун: 840-1002621-41
Рачун депозита: 840-281802-77
Рачун казни и трошкова поступка: 840-29627845-21
Рачун судских такси: 840-29661845-65

Рад са странкама:
Председник суда: четвртком 10:00 - 12:00
Одељење овера: 08:00 - 14:30
Извршно одељење: понедељком, средом и петком 08:00 - 09:30​​

sud

©