Основни суд у Неготину

 

Aдреса: Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин
Председник суда: Љиљана Милојковић​
Tелефон и факс: 019/542-158
E-mail: uprava@ne.os.sud.rs 
Beб сајт: www.ne.os.sud.rs

Судска јединица у Кладову
Адреса: 22. Септембра бб, 19320 Кладово
Tелефон и факс: 019/801-044, 019/801-284

sud

©