Основни суд у Младеновцу

Адреса: Младеновац 11400, Краља Александра Обреновића 76 
Председник суда: Небојша Васић
Телефон: 011/8231-144 
Е-mail: uprava@ml.os.sud.rs

Веб сајт: www.ml.os.sud.rs

Судска јединица у Сопоту
Адреса: Космајски Трг 3/5
Teлефон: 011/8251-197
E-mail: ​sopot@ml.os.sud.rs

sud

©