Основни суд у Лозници

 

Адреса: 15300 Лозница, Јована Цвијића бб
​​Председник суда: Милица Тодоровић
Телефон:​
Кабинет председника суда: 015/893-308

Секретар суда/факс: 015/893-308
Судска писарница: 015/878-135
Рачуноводство: 015/882-314
E-mail: uprava@lo.os.sud.rs 
Веб сајт: www.lo.os.sud.rs 
Пријем писмена: 07:30 - 15:30
Судска писарница: 08:00 - 14:00
Овера писмена: 08:00 - 14:00
Пријем странака код председника суда: 10:00 - 12:00

Судска јединица Љубовија
Адреса: 15320 Љубовија, Војводе Мишића број 45
Телефон: 015/661-950​

sud

©