Основни суд у Лесковцу

 

Адреса: Косте Стаменковића бр.16 ,16000 Лесковац
Председник суда: Миодраг Јанковић
Телефон: 016/242-812, 016/242-825
Факс: 016/21-44-77, 212-160
Е-mail: uprava@le.os.sud.rs ​
Beб сајт: www.le.os.sud.rs 
Радно време: 7:30 - 15:30 (пауза: 08:30 - 09:00)

Председник прима странке у седишту суда, уторком од 12:00 до 15:00 часова, без претходног заказивања.
Шалтери за пријем и оверу са странкама раде у току прописаног радног времена од 07:30 до 15:30 часова.
Разгледање списа врши се радним данима од 09:30 до 13:30 часова.
Информатор Основног суда у Лесковцу можете преузети овде.

Текући рачун – редован: 840-999621-20
Текући рачун – депозит: 840-278802-56
Текући рачун – таксе: 840-29658845-44
Текући рачун – новчане казне: 840-29624845-97

 
Судска јединица у Власотинцу

Адреса: Ул. Марка Орешковића бр. 3, 16210 Власотинце
Заменик председника суда: sudija Aleksandar Girić​
Телефон: 016/875-335, 016/875-324
Факс: 016/875-118

sud

©