Основни суд у Лебану

Адреса: Цара Душана 118, 16230 Лебане
П​редседник суда: Светомир Цветковић
Телефон: 016/843531
Факс: 016/843540
E-mail: uprava@lb.os.sud.rs 
Веб сајт: http://lb.os.sud.rs 
Радно време: 7:30 - 15:30 (пауза: 08:30 - 09:00)

Председник прима странке у седишту суда, средом од 12:00 до 15:00 часова, без претходног заказивања.
Шалтери за пријем и оверу са странкама раде у току прописаног радног времена од 07:30 до 15:30 часова.
Разгледање списа врши се радним данима од 09:30 до 13:30 часова.​​

sud

©