Основни суд у Лазаревцу

Адреса: Карађорђева 19, 11550 Лазаревац
Председник суда: Бранко Радосављевић
Телефон: 011/8123-167, 011/8123-277 
E-mail: uprava@la.os.sud.rs
sud

©