Oсн​овни суд у Kраљеву

 

Адреса: Пљакина 4, 36000 Kраљево
Председник суда: Драган Димитријевић
Телефон: 036/334-552, 036/334-278
Факс: 036/331-828
E-mail: uprava@kv.os.sud.rs 
Веб сајт: www.kv.os.sud.rs 
Радно време: 07:30 – 15:30
Председник суда прима странке сваког четвртка од 12:00 до 15:30 часова.
Рад са странкама на шалтеру за оверу сваког радног дана од 08:00 до 14:30 часова  се мења у том смислу да ће се рад са странкама обављати на шалтеру за пријем поште , сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова​

Судска јединица у Врњачкој Бањи
Адреса: Булевар српских ратника бб​​

sud

©