Основни суд у Крагујевцу

 
Адреса: Трг војводе Радомира Путника бр. 4
Председник суда: Зоран Илић
Телефон:
Централа: 034/307-600
Управа: 034/335-677
Факс: 034/335-486
E-mail: uprava@kg.os.sud.rs
Веб сајт: https://kg.os.sud.rs/
Радно време суда је од 07:30 до 15:30 часова у ком времену се и предају писмена суду. 
Судски списи се могу разгледати у парничној и кривичној писарници сваког радног дана од 10 до 14 часова, као и у писарници извршног одељења, у истуреној згради суда, на адреси улица Кнез Михаила бр.2, сваког радног дана од 12 до 14 часова.
Заменик председника суда прима странке једном недељно у периоду од 11 до 13 часова по претходној пријави код секретара суда.
sud

©