Основни суд у Крагујевцу

 
Адреса: Улица Слободе, бр 4
Председник суда: Зоран Илић
Секретар суда: Александра Милетић
Телефон:​
Централа: 034/619-6000 
Управа: 034/335-486
Секретар суда: 034/335-677
Факс: 034/619-6221
E-mail: uprava@kg.os.sud.rs, e.podnesak@kg.os.sud.rs
Веб сајт: https://kg.os.sud.rs/
Радно време суда је од 07:30 до 15:30 часова у ком времену се и предају писмена суду. 
Заменик председника суда прима странке једном недељно у периоду од 11 до 13 часова по претходној пријави код секретара суда.
sud

©