Основни суд у Косовској Митровици

Адреса: Босанска 7, 38220 Косовска Митровица
В.Ф. Председника суда: Лидија Вучуровић
Tелефон (писарница): 028/497-828
Телефон и факс: 028/497-228​
Е-mail: uprava@km.os.sud.rs 
Пријем странака у писараници: 08:00 - 14:00​​
sud

©