Основни суд у Књажевцу

Адреса: Књажевац 19350, Кеј Димитрија Туцовића бр. 5 
Председник суда: Мирјана Павловић
Телефон: 019/731-402 
Е-mail: uprava@kz.os.sud.rs
Веб сајт: www.kz.os.sud.rs
sud

©