Oсновни суд у Јагодини

​ 
Адреса: Кнегиње Милице 84, 35000 Јагодина
Председник суда: судија Жарко Милановић​
Телефон: 035/221-409, 035/241-316
Факс: 035/221-463
E-mail: uprava@ja.os.sud.rs 
Веб сајт: www.ja.os.sud.rs 
Разгледања и преписивања списа: 9:00 - 14:00
Издавање уверења и извода из јавних књига:
Пријем захтева: 9:00 - 14:00
Издавање: 13:00 - 14:30
Овера исправа: 09:00-14:00
Овера исправа за иностранство: 07:30-14:30
sud

©