Основни суд у Деспотовцу​
 

Адреса: Савеза Бораца 71, 35213 Деспотовац 
Председник суда: мр Јован Велисављевић
Телефон: 035/611-145
Факс: 035/611-015 
Е-mail: uprava@de.os.sud.rs
Веб сајт: www.de.os.sud.rs

Пријем странака: Председник прима странке сваког четвртка од 12:00 до 14:00 часова.
Рад писарнице са странкама је сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.
Телефон за заказивање - пријем странака 035/611-145

Број рачуна за таксе: 840-30634845-86
Број рачуна за депозите: 840-436802-95
Број рачуна за казне: 840-30635845-93

 

Судска јединица Свилајнац

Адреса: Светог Саве 64, 35210 Свилајнац 
Телефон: 035/312-179
Факс: 035/322-402

Пријем странака у Судској јединици Свилајнац: Заменик председника суда прима странке петком од 12:00 до 14:00.
Рад писарнице са странкама је сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.
Телефон за заказивање - пријем странака: 035/312-179

sud

©