Основни суд у Бујановцу

Адреса: Карађорђа Петровића 115, 17520 Бујановац
Председник суда: Станка Крстић​
Телефон: 017/651-021
Веб сајт: www.bu.os.sud.rs
E-mail: uprava@bu.os.sud.rs


Пријем странака и других лица која нису позвана појединачним позивом врши се у одређено време у оквиру раног времена и то:

  • код Председника суда или његовог заменика - петком од 10.00 до 13.00 часова;
  • у писарници суда - сваког раног дана од 8.​00 до 14.00 часова;
  • у пријемној канцеларији, која је саставни део писарница суда - сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова

Број рачуна за таксе: 840-30624845-16
Број рачуна за депозите: 840-431802-60
Број рачуна за казне: 840-3062584-23

Пријемно одељење у Прешеву

Адреса: Маршала Тита бб, 17523 Прешево
Телефон: 017/660-219​

sud

©