Основни суд у Бачкој Паланци

 
Адреса: Краља Петра I 18, 21400 Бачка Паланка 
Председник суда: Јелица Вујиновић​
Телефон: 021/754-299, 021/6042-815
Е-mail: uprava@bp.os.sud.rs 
Веб сајт: www.bp.os.sud.rs 


Пријем странака код председника Основног суда у Бачкој Паланци и у писарници Основног суда у Бачкој Паланци је сваког радног дана у периоду од 07,30 до 15,30 часова. Пријем странака се ​не заказује. 

Број рачуна за таксе:  840-30614845-43 модел 97, позив на број: 52-205108341237
Број рачуна за депозите:  840-426802-25 позив на број је број предмета
Број рачуна за казне и друге трошкове: 840-30615845-50, позив на број је број предмета

Пријемна канцеларија у Бачу​

 
Канцеларија за пријем писмена, Оверу исправа и потписа, те за давање информација о одржавању судских дана у Бачу
Адреса: Трг Зорана Ђинђића бр.2
Телефон: 021/770-535
Радно време канцеларије у Бачу:понедељком  7:00-15:00 часова
sud

©