Основни суд у Аранђеловцу

​ 

Адреса: Књаза Милоша 102 
Председник суда: Златко​ Јовановић​
Телефон: 
Центала: 034/617-0637 
Судска управа: 034/617-0638
Пријемна канцеларија: 034/617-0640
Парнична писарница: 034/617-0642 
Ванпарнична писарница: 034/617-0656
Кривична писарница: 034/617-0642 
Извршна писарница: 034/617-0648 
Рачуноводство (Тел/Факс): 034/617-065​3 
Е-mail: uprava@ar.os.sud.rs 
Веб сајт: www.ar.os.sud.rs 
Радно време: 07:30 - 15:30

Број жиро рачуна за уплату (основни): 840-1158621-66
Број жиро рачуна за уплату такси: 840-30612845-29
Број жиро рачуна за уплату депозита: 840-425802-18

Рад са странкама, разгледање списа, добијање тражених информација и уверења у одсецима судске писарнице врши се сваким радним даном од 08:00 до 14:00 часова.
Председник суда прима странке,уз претходно заказивање, петком од 12:00 до 14:00 часова. У случају спречености председника, странке истим данима прима судија који је по годишњем распореду одређен за пријем странака.

 
Судска јединица у Тополи
Адреса: Булевар Краља Александра 19
Телефон: 034/617-0665
Факс: 034/617-0683
sud

©