Основни суд у Алексинцу

Адреса: Аце Милојевића бр. 2, 18220 Алексинац
Председник суда: Небојша Цолић
Телефон: 018/804-821
Факс: 018/800-705
Е-mail: uprava@al.os.sud.rs 
Веб сајт: http://www.al.os.sud.rs/

Председник суда прима странке сваке среде у времену од 10,00 до 13,00 часова.
Странке, њихови пуномоћници и друга лица која долазе у суд ради тражења обавештења, резгледања и преписивања списа, добијања потврда и сл., примаће се у радно време суда у периоду од 08:00 до 14:00 часова, сваког радног дана.

Број рачуна за таксе: 840-30610845-15
Број рачуна за депозите: 840-424802-11
Број рачуна за казне: 840-30611845-22 

Судска јединица у Сокобањи
Адреса: Светог Саве 19, 18230 Сокобања
Телефон: 018/830-210

Судска канцеларија у Ражњу
Адреса: Партизанска бб, 37215 Ражањ
Телефон: 037/841-239​​

sud

©