Други основни суд у Београду

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због предстојеће реконструкције зграде „Палата правде“, у улици Савска бр. 17а, сва одељења Другог основног суда из Палате правде, од 5.септембра 2016.године, налазиће се на адреси ул. Катанићева бр. 15.

Адреса: Kaтанићева 15, Београд
Председник суда: Татја​на Јеремић
Телефон: 011/635-4553
Факс: 011/635-4956
Е-mail: uprava@drugi.os.sud.rs 
Веб сајт: www.drugi.os.sud.rs/ 

Радно време суда је од 7:30 до 15:30.
Шалтер пријема ради од 7:30 до 15:30.
Писарнице раде са странкама у времену од 10:00 до 14:00.
Радно време шалтера за издавање уверења је од 8:00 до 15:00.

Пријем станака у Другом основном суду у Београду врше заменици ​председника суда и председници одељења ​који су годишњим распоредом послова овлашћени за пријем странака.
Заказивање датума разговора: 011/635-4768 и 011/635-4769

Број рачуна за таксе:  840-30616845-57
Број рачуна за депозите:  840-427802-32
Број рачуна за казне:  840-30617845-64​​

sud

©