​Апелациони суд у Нишу​

​ 
Адреса: Војводе Путника бб
Председника суда: Драган Јоцић
Телефон: судска управа: 018/506-801
Управитељ писарнице: 018/506-735 
Факс: 018/282-250
Е-mail: ​uprava@ni.ap.sud.rs
Веб сајт: http://www.ni.ap.sud.rs/​​
sud

©