Апелациони суд у Београду​
​ 

Адреса: Немањина 9, Београд
Председник суда: Душко Миленковић
Kабинет председника: +381 11 363-50-41
Teлефонски број за информације:
+381 11 363-51-03, +381 11 360-46-57
Факс: +381 11 363 50 45 
Е-mail: uprava@bg.ap.sud.rs
Веб сајт: www.bg.ap.sud.rs

Странке имају могућност да се информишу о предметима, који се воде пред овим судом, сваког радног дана на шалтеру пријема, у времену од 7:30 до 15:30 часова.​​

sud

©