​Смањење наследног дела супружника
у првом наследном реду

До смањења наследног дела супружника може доћи приликом наслеђивања у првом наследном реду уколико су испуњена оба наведена услова:

1. Када оставилац има потомке којима супружник није други родитељ (деца из ранијег брака или ванбрачна деца)
2. Када је имовина оставиочевог брачног друга већа од наследног дела који би добио при расподели заоставштине на једнаке делове.
3. Када суд оцени да је у конкретном случају то оправдано.

Када су испуњени ови услови, суд може да додели деци оставиоца наследни део који је и до два пута већи од наследног дела брачног друга.

У корист који наследника може да се смањи наследни део супружника?

Наследни део супружника може да се смањи уколико постоји макар једно дете коме оставиочев супружник није родитељ, без обзира да ли су оставилац и супружник имали и заједничку децу.

Такође на ово право може да се позивати и потомци оставиочевог детета по правилима представљања.

Како се рачуна укупна имовина брачног друга?

Укупна имовина брачног друга представља збир његове посебне имовине и његовог део брачне имовине. Уколико је тако одређена имовина већа од од законског наследног дела који би му припао – када би наслеђивао на једнаке делове са потомцима оставиоца, онда се могу применити правила о смањењу наследног дела оставиочевог супружника.

Да би било јасније важно је напоменути да заоставштину оставиоца (имовину која се наслеђује), који је био у браку чини само његова имовина коју чине његова посебна имовина и његов део брачне имовине (који је према оборивој законској претпоставци ½). Друга половина брачне имовине остаје у власништву преживелог брачног друга и она није предмет заоставштине, не улази у оставинску масу конкретног оставиоца.

Како се остварује право на смањење наследног дела оставиоца у корист потомака?

Да би оставиочев потомак остварио своје право он мора да постави захтев у оставинском поступку што може учинити до правноснажности решења о наслеђивању.

Након доношења правноснажног решења наследник ово право може остварити тужбом у парничном поступку али само у случају када није учествовао у оставинском поступку или ако је разлог за понављање оставинског поступка утицао на то да се у оставинској расправи не постави захтев за смањење наследног дела супружника у корист потомка.

Последице смањења супружниковог наследног дела

Смањењем супружниковог наследног дела смањују се сразмерно и супружникове одговорности за дугове.

Испоруке (легати) које је оставилац наложио супружнику такође се сразмерно смањују, осим уколико испорука не терети супружника лично.
sud

©