Издржавање детета (алиментација)

Према породичном закону свако малолетно дете и пунолетно дете које се налази на редовном школовању до 26 године или је неспособно за рад, нема довољно средстава за издржавање, има право на издржавање од својих родитеља.

Питања издржавања најчешће се поставља као проблем при разводу брака у ситуацији када је заједничко дете или заједничка деца поверена на чување и васпитавање једном од родитеља док се другом родитељу одређује начин одржавања личних односа са дететом као и висина алиментације.​
sud

©