Портал судова Србије

Обавештење:

Први основни суд у Београду, у Булевару Николе Тесле број 42-а неће радити до 22. јула 2019. године, услед ванредних околности – последица поплаве.
Сва писмена у поступцима пред Првим основним судом у Београду се могу непосредно предати у згради Првог основног суда у Београду, Булевар Зорана Ђинђића број 104.
Међународна овера докумената ће се до поновног успостављања рада суда вршити у згради Трећег основног суда у Београду, Улица Михајла Пупина број 16.
Издавање уверења из надлежности основног суда грађани могу захтевати пред Другим основним судом у Београду и Трећим основним судом у Београду.
Уверења о лишењу пословне способности се не могу издавати до поновног успостављања рада суда.

Интерактивна мапа судова

Мапа приказује све судове опште и посебне надлежности у Републици Србији. За преглед мапе неопходно је да имате инсталиран Flash Player. Кликом на засенчену површину отвориће се страница са основним подацима о изабраном суду.