Портал судова Србије

Интерактивна мапа судова

Мапа приказује све судове опште и посебне надлежности у Републици Србији. За преглед мапе неопходно је да имате инсталиран Flash Player. Кликом на засенчену површину отвориће се страница са основним подацима о изабраном суду.